Te Kaahui o Rauru Team Members

Leonie Matoe

Kaiwhakahaere (Acting)

Ngaire Luke

Kaiaarahi Finance & Administration

Leanne Hamilton

Kaiaarahi Support Services

Leaara Kauika-Stevens

Poutuhituhi

Kii Tahi Nursery

Pete Abraham

Acting Nursery Site Manager